Louis Armstrong Photo Hans Buter 1955

Louis Armstrong Amsterdam oktober 1955

Louis Armstrong Amsterdam October 1955

Photo Hans Buter

Chet Baker Concertgebouw Amsterdam 1955

Chet Baker Concertgebouw Amsterdam 1955

Chet Baker Concertgebouw Amsterdam 1955

Photo Hans Buter

AUDIO

Chet Baker – Line For Lyons

Album Chet Baker – Chet Baker and the Crew – 1956